De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Charlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Véronique Charlier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Véronique Charlier

Cumuleo