De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yeliz Citak

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Yeliz Citak
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Yeliz Citak

Cumuleo