De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ingrid Claes

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Ingrid Claes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ingrid Claes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ingrid Claes

Cumuleo