De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Claessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Koen Claessens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Koen Claessens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Koen Claessens

Cumuleo