De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Claeys

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Joris Claeys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joris Claeys

Cumuleo