De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudy Coddens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rudy Coddens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rudy Coddens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rudy Coddens

Cumuleo