De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Collin

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pascal Collin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pascal Collin

Cumuleo