De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik Vanherf

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hendrik Vanherf
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hendrik Vanherf
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hendrik Vanherf

Cumuleo