De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Magda Wits

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Magda Wits
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Magda Wits
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Magda Wits

Cumuleo