De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Davy Coppez

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Davy Coppez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Davy Coppez

Cumuleo