De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Coulembier

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Johan Coulembier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Johan Coulembier

Cumuleo