De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Wittemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door René Wittemans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door René Wittemans

Cumuleo