De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Witters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Witters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Witters

Cumuleo