De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pascal D'Inverno

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Pascal D'Inverno
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Pascal D'Inverno

Cumuleo