De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Daubie

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Daubie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Daubie

Cumuleo