De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Dauwe

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Dauwe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Dauwe

Cumuleo