De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kurt Vanlerberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Kurt Vanlerberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Kurt Vanlerberghe

Cumuleo