De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel De Bock

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Emmanuel De Bock
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Emmanuel De Bock

Cumuleo