De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef De Borger

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef De Borger
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef De Borger

Cumuleo