De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudy De Brandt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rudy De Brandt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rudy De Brandt

Cumuleo