De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Franciscus Witvrouwen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Franciscus Witvrouwen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Franciscus Witvrouwen

Cumuleo