De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erwin De Clercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Erwin De Clercq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Erwin De Clercq

Cumuleo