De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert De Cuyper

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert De Cuyper
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert De Cuyper

Cumuleo