De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Vanmontfort

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Joseph Vanmontfort
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joseph Vanmontfort

Cumuleo