De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl De Donder

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Carl De Donder
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Carl De Donder

Cumuleo