De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick De Greve

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick De Greve
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick De Greve
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick De Greve

Cumuleo