De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre De Groef

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Pierre De Groef
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Pierre De Groef

Cumuleo