De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André De Groote

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door André De Groote
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door André De Groote

Cumuleo