De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef De Kinder

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef De Kinder
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef De Kinder

Cumuleo