De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain De Laet

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain De Laet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain De Laet

Cumuleo