De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marnic De Meulemeester

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marnic De Meulemeester
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marnic De Meulemeester

Cumuleo