De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger De Nauw

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger De Nauw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger De Nauw

Cumuleo