De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart De Nijn

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart De Nijn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart De Nijn
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bart De Nijn

Cumuleo