De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc De Pachter

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc De Pachter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc De Pachter

Cumuleo