De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitte De Pauw

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Brigitte De Pauw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Brigitte De Pauw

Cumuleo