De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Vanotterdijk

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger Vanotterdijk
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger Vanotterdijk

Cumuleo