De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie De Plancke

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Marie De Plancke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Marie De Plancke

Cumuleo