De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk De Rouck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk De Rouck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk De Rouck

Cumuleo