De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mia De Schamphelaere

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Mia De Schamphelaere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Mia De Schamphelaere

Cumuleo