De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bartolomeus De Schutter

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bartolomeus De Schutter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bartolomeus De Schutter

Cumuleo