De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annick De Smet

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Annick De Smet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Annick De Smet

Cumuleo