De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Vanrijkel

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Vanrijkel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Vanrijkel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Vanrijkel

Cumuleo