De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard de Traux de Wardin

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Bernard de Traux de Wardin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Bernard de Traux de Wardin

Cumuleo