De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hendrik De Vis

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hendrik De Vis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hendrik De Vis

Cumuleo