De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karl De Vos

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Karl De Vos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karl De Vos

Cumuleo