De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Debaisieux

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Debaisieux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Debaisieux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Debaisieux

Cumuleo