De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Debie

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Debie
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Debie

Cumuleo