De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Debondt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Debondt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Debondt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Debondt

Cumuleo