De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Debouverie

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Debouverie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Debouverie

Cumuleo