De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van NoŽl Deckers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door NoŽl Deckers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door NoŽl Deckers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door NoŽl Deckers

Cumuleo